Klauzula informacyjna o monitoringu

 

 

Klauzula informacyjna o monitoringu w MOS

 

1.     administratorem systemu monitoringu jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5

2.     monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

3.     podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

4.     zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 90 dni do nadpisania

5.     osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych

6.     Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

7.       osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO.